Reclaim Prague je neformální iniciativa, která vzešla ze stejnojmenného návrhu sítě kolektivního bydlení. Zabývá se tím, jak může v kontextu pražské bytové krize sehrát architektura kolektivního bydlení svou roli při vytváření žádoucího, dostupného a robustního města.

Reportáž pro CAMP
V textu pro CAMP zine sdílíme vhled do Vídeňského projektu Gleis 21. Doprovodná fotoreportáž je výstupem projektu Bauhaus in Residence, v jehož rámci sami obyvatelé zaznamenávali život v Gleis 21 a okolí pomocí jednorázových analogových fotoaparátů
Bauhaus in Residence
V dubnu 2023 bude Reclaim Prague žít a pracovat jeden měsíc ve vídeňském co-housingovém projektu GLEIS21 v rámci programu bauhaus in residence.
Reclaim Žižkov na New European Bauhaus Awards
Projekt Reclaim Žižkov se umístil na druhém místě v kategorii Regaining a sense of belonging / Obnovení pocitu sounáležitosti na New European Bauhaus Awards Rising Stars 2022! Kategorie pro koncepty autorů do 30 let oceňuje “inspirativní příklady krásných, udržitelných a inkluzivních projektů, které přispívají k navození pocitu sounáležitosti.”
Rozhovor pro CAMP
V rozhovoru pro campuj.online jsme rozebírali okolnosti vzniku projektu Reclaim Žižkov, plány do budoucna i roli dostupného kolektivního bydlení v kontextu bytové krize.
Reclaim Prague - A Collective Living Network
Projekt Reclaim Prague vznikl jako diplomní projekt na fakultě architektury Lichtenštejnské Univerzity s otázkou “Jak může architektura kolektivního bydlení sehrát svou roli při vytváření žádoucího, dostupného a robustního města?” Teoretická část se zabývá kolektivním bydlením v kontextu pražské bytové krize, návrhová část se zaměřuje na proměnu Žižkovského radničního bloku v lokální mikro centrum.
Bydlení pro mileniály
Projekt Bydlení pro mileniály vznikl jako semestrální projekt na fakultě architektury Lichtenštejnské Univerzity s otázkou “Jaká specifika v bydlení přinese nastupující generace?” Navzdory konkrétnímu zadání parcely je projekt univerzální studií bytových typologií osvojujících si ekonomiku sdílení jako nástroje pro udržitelnější město.
Back to Top