Reclaim Prague je neformální iniciativa volně navazující na stejnojmenný návrh sítě kolektivního bydlení. Zabývá se tím, jak může architektura kolektivního bydlení sehrát svou roli při vytváření žádoucího, dostupného a robustního města.

S inspirací v projektech záměrných komunit a grassroots organizací si klademe za cíl zkoumat, popularizovat a iniciovat projekty založené na ekonomice sdílení za účelem navracení života ve městě místním komunitám.

Katalog Bauhaus in Residence im Gleis 21
Naše měsíční umělecká rezidence byla zaměřena na poznávání Víděňské praxe v kolektivním bydlení skrze život v GLEIS21 - jednoho z vlajkových projektů nové nové čtvrti Sonwendviertel. Výstupy všech čtyř rezidencí jsou zdokumentovány v katalogu Bauhaus in Residence.
Reportáž pro CAMP
V textu pro CAMP zine sdílíme vhled do Vídeňského projektu Gleis 21. Doprovodná fotoreportáž je výstupem projektu Bauhaus in Residence, v jehož rámci sami obyvatelé zaznamenávali život v Gleis 21 a okolí pomocí jednorázových analogových fotoaparátů
Bauhaus in Residence
V dubnu 2023 bude Reclaim Prague žít a pracovat jeden měsíc ve vídeňském co-housingovém projektu GLEIS21 v rámci programu Bauhaus in Residence.
Rozhovor pro CAMP
V rozhovoru pro campuj.online jsme rozebírali okolnosti vzniku projektu Reclaim Žižkov, plány do budoucna i roli dostupného kolektivního bydlení v kontextu bytové krize.
New European Bauhaus Award
Projekt Reclaim Žižkov se umístil na druhém místě v kategorii Regaining a sense of belonging / Obnovování pocitu sounáležitosti na New European Bauhaus Awards Rising Stars 2022! Kategorie pro koncepty autorů do 30 let oceňuje “inspirativní příklady krásných, udržitelných a inkluzivních projektů, které přispívají k navození pocitu sounáležitosti.”
Reclaim Žižkov
Projekt Reclaim Žižkov vznikl jako diplomní projekt na fakultě architektury Lichtenštejnské Univerzity s otázkou “Jak může architektura kolektivního bydlení sehrát svou roli při vytváření žádoucího, dostupného a robustního města?” Praktická část se zabývá přetvořením tou dobou částečně nevyužíváného radničního bloku na Žižkově na lokální mikro centrum. To po vzoru sítě kolektivního bydlení obsahuje dostupné bydlení, veřejnou vybavenost i komunitně spravovaný veřejný prostor.
Síť kolektivního bydlení
Projekt Reclaim Prague vznikl jako diplomní projekt na fakultě architektury Lichtenštejnské Univerzity s otázkou “Jak může architektura kolektivního bydlení sehrát svou roli při vytváření žádoucího, dostupného a robustního města?” Teoretická část práce se zabývá kolektivním bydlením jako strategickým prostředkem pro vytváření města pro všechny, jeho dílčími aspekty a jeho potenciální aplikací v Praze.
Bydlení pro mileniály
Projekt Bydlení pro mileniály vznikl jako semestrální projekt na fakultě architektury Lichtenštejnské Univerzity s otázkou “Jaká specifika v bydlení přinese nastupující generace?” Navzdory konkrétnímu zadání parcely je projekt univerzální studií bytových typologií osvojujících si ekonomiku sdílení jako nástroje pro udržitelnější město.
Back to Top