Reclaim Prague je neformální iniciativa, která vzešla ze stejnojmenného návrhu sítě kolektivního bydlení. Zabývá se tím, jak může v kontextu pražské bytové krize sehrát architektura kolektivního bydlení svou roli při vytváření žádoucího, dostupného a robustního města.

Projekt Reclaim Prague - Síť kolektivního bydlení vznikl jako diplomní projekt na fakultě architektury Lichtenštejnské Univerzity s otázkou “Jak může architektura kolektivního bydlení sehrát svou roli při vytváření žádoucího, dostupného a robustního města?” Teoretická část se zabývá kolektivním bydlením v kontextu pražské bytové krize, návrhová část se zaměřuje na proměnu Žižkovského radničního bloku v lokální mikro centrum.
Naše aktivita
S inspirací v projektech záměrných komunit a grassroots organizací si klademe za cíl zkoumat, popularizovat a iniciovat projekty založené na ekonomice sdílení s cílem navracet život ve městech místním komunitám.
Reclaim Prague in residence
V dubnu 2023 se Reclaim Prague jeden měsíc zabývalo vídeňském co-housingovým projektem GLEIS21 v rámci programu bauhaus in residence. Skrze participativní workshopy s obyvately a architekty projektu jsme vytvořili sérii analogových fotografií dokumentující život v domě a jeho dopad na město. Závěrem rezidence byl veřejný diskuzní workshop.
Back to Top