Reclaim Prague je neformální iniciativa, která vzešla ze stejnojmenného návrhu sítě kolektivního bydlení. Zabývá se tím, jak může v kontextu pražské bytové krize sehrát architektura kolektivního bydlení svou roli při vytváření žádoucího, dostupného a robustního města.